CIZA Zavod za razvoj podeželja Ljubljana
Aktualno Predstavimo se Dejavnosti   Leader - LAS LAS - Sožitje med mestom in podeželjem Publikacije Projekti • 2009 • 2010 • 2011
CIZA
Zavod za razvoj podeželja

Šmartinska 134a
1000 Ljubljana

tel.: 01 544 544 6
e-mail: informacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana     Ig
Ivančna Gorica     Škofljica
Grosuplje

Poziv za zbiranje projektnih idej

 
 
 
 

 

PROJEKT »ZGODOVINSKI PRALNI STROJ«
na kmetijsko živilskem sejmu AGRA 2010

Kot vsako leto, je tudi letos v okviru kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) pripravilo pester spremljevalni program (okrogle mize, predavanja, predstavitve) s katerim je želelo pokazati uspešnost izvajanja njihovih ukrepov. V okviru njihovega programa so vsakodnevno potekale predstavitve primerov dobrih praks iz slovenskega podeželja.

MKGP je kot primer dobre prakse izvajanja programa LEADER, ki ga v Sloveniji izvaja 33 lokalnih akcijskih skupin s skupno več kot 500 projekti, izbralo projekt Zgodovinski pralni stroj, katerega nosilec je krajevna skupnost Škocjan v občini Grosuplje. Ponosni smo lahko, da je med vsemi projekti bil izbran ravno naš, ki je s svojo vsebino pritegnil in prepričal strokovne službe ministrstva.

Z izvedbo projekta so bili doseženi pomembni rezultati za lokalno okolje kot tudi širše LAS. Z obnovo perišča so krajani Velikih Lipljen pridobili obnovljen objekt kulturne dediščine s širšim namenom saj so s tem pridobili tudi prireditveni prostor. Hkrati so prispevali k večji turistični prepoznavnosti in dodatni ponudbi, ki je predvsem zelo privlačna za osnovno in srednje šolsko mladino.

Projekt sta predstavljala srce in duša projekta, Jože Krašovec in Josip Pintar, upravljalec LAS »Sožitje med mestom in podeželjem«. Ob slikovni projekciji projekta sta na zanimiv in hudomušen način izvedla animacijo z obiskovalci.

Ta projekt je eden izmed 20 projektov LAS »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki je pridobil EU sredstva iz programa LEADER. To pa je program, ki je usmerjen v podporo lokalnim prebivalcem pri njihovem razvoju s ciljem izboljšati kvaliteto življenja na podeželju.

Josip Pintar