CIZA Zavod za razvoj podeželja Ljubljana
Aktualno Predstavimo se Dejavnosti   Leader - LAS LAS - Sožitje med mestom in podeželjem Publikacije Projekti • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 - 1. NIP • 2012 - 2. NIP Arhiv novic
CIZA
Zavod za razvoj podeželja

Šmartinska 134a
1000 Ljubljana

tel.: 01 544 544 6
e-mailinformacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana     Ig
Ivančna Gorica     Škofljica
Grosuplje

Predstavimo se

Sožitje

projektni vodja
Josip Pintar, direktor

tel.: 031 515 875
e-mail:


Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 544 544 6
fax: +386 (0)1 544 544 7
e-mail:

matična številka: 2047519
davčna številka: SI40092119

Ciza je neprofitna, razvojna organizacija, ki zagotavlja ustrezno podporo v lokalnem okolju - sodelujočim občinam (Ljubljana, Ig, Ivančna Gorica, Škofljica, Grosuplje), posameznim projektom in posameznim nosilcem dejavnosti na podeželju.

Ciza je podporno okolje za vse tiste, ki si želijo sprememb na podeželju. Je detektor potreb in gibalo razvoja podeželskega prostora. S svojo mrežo strokovnjakov z izkušnjami iz različnih področij zagotavlja podporo na enem mestu.

Ima stalen stik s terenom. Pomaga vsakemu posamezniku oziroma nosilcu projekta. Mnogi namreč ne vedo, kaj bi s tistim kar jim leži pred nogami, ali pa so že prepričani kaj si želijo, pa ne vedo narediti prvega koraka. Na konkretna vprašanja in probleme poišče konkretne rešitve. Drugi razvijajo pakete (produkte), organizacija jih pomaga razviti nosilcem. Zna se veseliti tudi uporabnikovih malih dosežkov.

Omogoča stalen stik s podobnimi organizacijami v SLO in po vsej EU zaradi izmenjav izkušenj in pridobivanja novih znanj.

Uporabnike uči in jim pomaga do stopnje razvoja, ko zmorejo preživeti in imeti dober standard tudi brez njene pomoči.

S svojim delovanjem želimo ohranjati značilnosti podeželskega prostora tudi znotraj urbane regije. Razbijamo tabuje, sprejemamo novosti, se jim prilagajamo ter iščemo najboljše rešitve za posameznika in ljudi v okolju v katerem živijo. Ohraniti želimo aktivno življenje na podeželju tudi v neposredni bližini glavnega mesta. Ustvarjamo sožitje med mestom in podeželjem.

SOŽITJE
je skladen medsebojni odnos mesta in podeželja, kjer dva, do sedaj povsem različna
prostora živita v skupnosti, ki povečuje kvaliteto življenja tako v mestu kot na
podeželju in je za oba koristen.