CIZA Zavod za razvoj podeželja Ljubljana
Aktualno Predstavimo se Dejavnosti   Leader - LAS LAS - Sožitje med mestom in podeželjem Publikacije Projekti • 2009 • 2010 • 2011
CIZA
Zavod za razvoj podeželja

Šmartinska 134a
1000 Ljubljana

tel.: 01 544 544 6
e-mail: informacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana     Ig
Ivančna Gorica     Škofljica
Grosuplje

POZIV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

Sožitje

POZIV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE
»SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«
ZA PRIDOBIVANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV  ZA IZVAJANJE  LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE IZ PROGRAMA LEADER ZA LETO 2011

 

Na območju občin Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, MOL in škofljica se je oblikovala LAS »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki je bila kot delujoča LAS potrjena tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V skladu s sklepi UO LAS objavljamo poziv za zbiranje projektnih predlogov za sofinanciranje iz pristopa LEADER za leto 2011.

Predmet poziva je pridobiti ter izbrati projektne predloge za leto 2011, s katerimi se bo uresničevala Lokalna razvojna strategija LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« in bodo upravičeni do ustreznega deleža nepovratnih sredstev EU iz ukrepov programa Leader.

Strateški cilji lokalne razvojne strategije:

  1. RAZVOJ SOCIALNEGA KAPITALA s poudarkom na
  • zagotavljanju splošnega in nenehnega dostopa do učenja in s tem do znanj za pridobitev in obnovo spretnosti, ki so potrebne za nenehno participacijo prebivalcev podeželja v družbi znanja;
  • ohranjanju tradicionalnih in razvoju novih prireditev na podeželju
  1. RAZVOJ RAZNOLIKIH DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU
  • Ohranjanje in prijazna raba naravne dediščine
  • Ohranjanje in razvoj kulturne dediščine
  • Kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in mikro podjetništva na podeželju
  • 3. TRŽENJE IN PROMOCIJA DOBRIN PODEŽELJA s poudarkom na razvoju novih tržnih proizvodov in storitev za različne ciljne skupine

Program Leader je namenjen vsem zainteresiranim, ki že izvajajo najrazličnejše aktivnosti, s skupnim ciljem zagotoviti nadaljnji razvoj podeželja, izboljšati kvaliteto bivanja v svojem okolju ter tako prispevati h koristim za širšo družbeno okolje.

Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem pozivu so tako pravne osebe (društva, zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki,...) kot tudi fizične osebe, ki pa morajo imeti sedež na območju LAS.

Predvidena višina sofinanciranja projektov je do 85% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo vlog za projekte, ki se bodo izvajali v letu 2011 je 20.11.2010.

Vse dodatne informacije in razpisno dokumentacijo prijavitelji dobijo pri upravljalcu LAS - CIZA, Zavod za razvoj podeželja, šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana ali po telefonu 031 515 875, vsak delavnik od 9. do 16. ure oziroma po predhodni najavi v pisarni upravljalca LAS.  Upravljalec zagotavlja tudi vso podporo pri izpolnjevanju projektne dokumentacije!