CIZA Zavod za razvoj podeželja Ljubljana
Aktualno Predstavimo se Dejavnosti   Leader - LAS LAS - Sožitje med mestom in podeželjem Publikacije Projekti • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 - 1. NIP • 2012 - 2. NIP Arhiv novic
CIZA
Zavod za razvoj podeželja
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
tel.: 01 544 544 6
e-mailinformacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana     Ig
Ivančna Gorica     Škofljica
Grosuplje
 

Projekti 2012 - NIP 2

Sožitje

VEČNAMENSKO IGRIŠČE BREST (VIB), občina Ig

Nosilec projekta: Občina IG
Kontakt: Polona Skledar, 01 28 02 310

   Projekt prispeva k uresničitvi cilja ureditve podeželskega prostora za izvajanje aktivnosti prebivalcev, meščanov in turistov, oblikovanju privlačne izletniške točke v bližini mesta.
Novo zgrajeno igrišče bo popestrilo nabor dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa prebivalcev in hkrati prispevalo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. Igrišče bo s svojo umestitvijo v vaški prostor zboljšalo izrabo prostorskih danosti ter doprineslo k bolj celoviti urejenosti vasi.


   

VEČNAMENSKO IGRIŠČE BREST (VIB), občina Ig

Nosilec projekta: Občina IG
Kontakt: Polona Skledar, 01 28 02 310

  Projekt prispeva k uresničitvi cilja ureditve podeželskega prostora za izvajanje aktivnosti prebivalcev, meščanov in turistov, oblikovanju privlačne izletniške točke v bližini mesta.
Novo zgrajeno igrišče bo popestrilo nabor dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa prebivalcev in hkrati prispevalo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. Igrišče bo s svojo umestitvijo v vaški prostor zboljšalo izrabo prostorskih danosti ter doprineslo k bolj celoviti urejenosti vasi.


OBNOVA OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA IGRIŠČA ŠMARJE SAP (SAP), občina Grosuplje

Nosilec projekta: Občina GROSUPLJE
Kontakt: Mirjam Pavšek, 01/ 788 87 50

   Z izvedbo projekta se je obnovil, posodobil in vsebinsko nadgradil prostor za aktivno preživljanje prostega časa otrok, mladine in starejših, ki je namenjen tudi za skupna srečanja prebivalcev različnih generacij ter s tem omogoča medsebojno sodelovanje različnih generacij. Igrišče je umeščeno v središče kraja, ob sami šolski stavbi.


OBNOVA STREHE NAD ATRIJEM GRADU LISIČJE (GRAJSKA STREHA), občina Škofljica

Nosilec projekta: Občina ŠKOFLJICA
Kontakt: Brigita Marinšek, 01/360 16 18

   S prenovo ostrešja nad atrijem gradu se je po eni strani ohranila kulturna dediščina, po drugi strani pa je sedaj omogočeno varnejše izvajanje obstoječih in novih dogodkov na gradu.
Z izvedbo projekta je bil uresničen pomemben cilj lokalne razvojne strategije ohranjanje kulturne dediščine ter razvoj dejavnosti na podeželju.


 

PŠ MULJAVA – KLET V FUNKCIJI SPET – ZGODBE ŠOLSKE STAVBE (ŠOLSKE ZGODBE), občina Ivančna Gorica

Nosilec projekta: OŠ STIČNA
Kontakt: Marjan Potokar, 01 788 72 62

   Razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju se kaže tudi v razvoju človeškega potenciala v povezavi s kulturno, naravno in predvsem etnološko dediščino podeželja.
Na PŠ Muljava so v kletnih prostorih uredili mini zbirko starega šolskega pohištva, knjig, učnih pripomočkov, šolskih potrebščin in učenja skozi čas. Projekt je omogočil, da otroci v svojem okolju spoznavajo, kako so se učili njihovi dedki in babice, očetje in mame, pa tudi, kako in na kakšen način je bila šola povezana s krajem v preteklosti.


LJUBLJANSKO BARJE KOT UČILNICA (BARJE KOT UČILNICA), Mestna občina Ljubljana

Nosilec projekta: DRUŠTVO ZA SOŽITJE Z NARAVO
Kontakt: Ana Ilar, Tadeja Vadnjal, 031 823 640

   Izvedbaprojekta je prispevala k ohranitvi naravne dediščine na podeželju ter omogočila povezovanje naravnih vrednot krajinskega parka. Z razvojem pestrejše ponudbe je omogočen razvoj turizma in kvalitetnejše preživljanje prostega časa.
Uredil se je prostor za izvajanje delavnic, regali in omare za shranjevanje pripomočkov za nabiranje ter samo skladiščenje zelišč kot tudi za njihovo predstavitev.
Izvedenih je bilo 6 praktičnih delavnic na temo zelišč.


   

USKLAJENO UPRAVLJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ S CILJI KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO BARJE (KMETIJSTVO ZA PARK), Mestna občina Ljubljana

Nosilec: JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
Kontakt: Barbara Zupanc, 01 205 23 50

   Projekt je prednostno usmerjen v ohranjanje in prijazno rabo naravne dediščine, ker s svojimi aktivnostmi prinaša kmetijstvu na območju krajinskega parka dodano vrednost, saj kmetijam omogoča razvoj ob prilagajanju okoljevarstvenim zahtevam v parku. S projektom se je kmete in upravljavce kmetijskih zemljišč prepričalo k usklajenemu upravljanju kmetijskih zemljišč s cilji parka. V okviru projekta so identificirali možna orodja za ciljno usmerjanje upravljanja ter pilotno pripravili tri upravljavske načrte za kmetije. Na podlagi tega so izdelali priročnik s smernicami za pripravo drugih upravljavskih načrtov. Projekt predstavlja inovativen način k ciljnem usmerjanju upravljanja kmetij na območjih s posebnim varstvenim statusom (zavarovano območje narave), s čemer se vzpostavlja strokovno partnerstvo med nosilci različnih interesov na območju parka (kmetijstvo in naravo varstvo).


 

VEČ ZNAŠ VEČ VELJAŠ (VEČ), Mestna občina Ljubljana

Nosilec: TURISTIČNO DRUŠTVO BESNICA - JANČE
Kontakt: Jože Groznik, 041 538 677

   Prebivalci podeželja, skladno s pričakovanim razvojem, potrebujejo dodatna znanja, ki jih lahko pridobijo le skozi posebej za njih prilagojene programe usposabljanj. Projekt je tako prispeval k dvigu kakovosti življenja na podeželju in posredno omogočil tudi diverzifikacijo podeželja. Prebivalcem je v njihovem lokalnem okolju omogočen splošen in nenehen dostop do učenja in s tem do znanj za pridobitev in obnovo spretnosti, ki so potrebne za nenehno participacijo prebivalcev podeželja v družbi znanja. Izvedenih je bilo 6 delavnic in 6 usposabljanj v obliki tečajev.


PŠ – GIBALO RAZVOJA, OTROCI ZA RAZVOJ (OTROCI), Mestna občina Ljubljana, občini Ivančna Gorica in Škofljica

Nosilec: OŠ SOSTRO
Partnerja v projektu: OŠ Stična, Osnovna šola Škofljica
Kontakt: Marjana Marn, 01 367 20 00, Barbara Maver, 01 787 63 69, Marija Apovnik, 01 366 64 51

   Delavnice in druženja v prostem času so prispevala k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in preživljanju prostega časa otrok in mladine, s poudarkom na spoznavanju in ohranjanju ter vrednotenju naravne, kulturne, etnološke dediščine ter krepitvi zavedanja pripadnosti kraju. V prvi fazi so bile izvedene naslednje aktivnosti: prireditev DAN PODRUŽNIČNIH ŠOL pred mestno hišo v Ljubljani, dva medsebojna obiska, 27 kreativnih delavnic, predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas. V sklopu delavnic in ostalih aktivnosti so nastali otroški fotografski posnetki. Med njimi so bile izbrane fotografije za koledar projekta, ki je bil izdan v 600 izvodih ter razdeljen vsem sodelujočim otrokom, staršem, krajanom in društvom, ki so pomagali pri izvedbi delavnic ter lokalnim skupnostim z namenom seznanitve z doprinosom h kvaliteti življenja otrok na podeželjuArhiv vseh novic