CIZA Zavod za razvoj podeželja Ljubljana
Aktualno Predstavimo se Dejavnosti   Leader - LAS LAS - Sožitje med mestom in podeželjem Publikacije Projekti • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 - 1. NIP • 2012 - 2. NIP Arhiv novic
CIZA
Zavod za razvoj podeželja
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
tel.: 01 544 544 6
e-mailinformacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana     Ig
Ivančna Gorica     Škofljica
Grosuplje
 

Projekti 2012 - NIP 1

Sožitje

MEDNARODNO SREČANJE ŠKOCJANOV (MSŠ), Občina Grosuplje

Nosilec projekta: KS Škocjan
Kontakt: Jože Krašovec, 051 315 212

  Izvedba projekta je doprinesla k povečanju medsebojnih stikov prebivalcev podeželja iz različnih krajev Slovenije, Avstrije in Italije, s čemer se ohranjajo stari običaji in avtohtona kultura teh krajev, hkrati pa prebivalcem zagotavlja pridobivanje novih znanj in jih motivira, da se vključujejo v razvojna dogajanja. Organizirano je bila prireditev z naslovom Srečanje krajev z imenom Škocjan iz domovine in tujine. Ob tem dogodku je bila izdana knjiga, namenjena ohranjanju izročila ter zgodovinskemu orisu in predstavitvi krajev z imenom Škocjan.


STOJNICE ZAMETEK IŽANSKE TRŽNICE (SIT), Občina Ig

Nosilec projekta: Občina Ig
Kontakt: Marica Zupan, 01/ 280 23 18

   Z nakupom stojnic so vzpodbudili lokalne pridelovalce, da svoje viške ponudijo v lokalnem okolju. Tako prispevajo k večji porabi kvalitetnih domačih pridelkov in izdelkov. S tem se je povečal dvig dohodka lokalnih prebivalcev. Stojnice so namenjene tudi društvom, ki so v lokalnem okolju aktivna in sodelujejo pri izvajanju različnih prireditev. Na njih s svojimi produkti predstavljajo svoje delo in skrbijo za promocijo. Stojnice so prava pot do vzpostavitve lokalne tržnice.


IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DOLENČEV MLIN (ISDM), Mestna občina Ljubljana

Nosilec projekta: ŠTIMA d.o.o.
Kontakt: Olga Avsec, 01 542 95 40, 041 862 823

   Mlin je zapisan v registru kulturne dediščine. Dolenčev mlin je edini še ohranjen mlin v dolini ob potoku Reka. Kmetija z mlinom je znana po 200-letni tradiciji mletja žita in kmetijstva. Z ureditvijo notranjega dostopa in prostora za izvajanje delavnic se je ohranila kulturna dediščina ter omogočila dodatna turistična zanimivost, ki območju prinaša novo dejavnost. Obnovljen prostor namreč na praktični način omogoča prenos tradicionalnega znanja mletja žita in peke kruha na mlade, kar je danes dragocenost.


PŠ-GIBALO RAZVOJA (PŠ-GR), Mestna občina Ljubljana, občina Ivančna Gorica in občina Škofljica

Nosilec projekta: Osnovna šola Sostro
Partnerja v projektu: OŠ Stična, Osnovna šola in vrtec Škofljica
Kontakt: Marjana Marn, 01 367 20 00, Branka Emeršič, 01 788 72 60, Marija Apovnik 01 366 64 51

   Delavnice in druženja v prostem času so prispevala k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in preživljanja prostega časa otrok in mladine, s poudarkom na spoznavanju in ohranjanju ter vrednotenju naravne, kulturne in etnološke dediščine in krepitvi zavedanja pripadnosti kraju. Izvedeni so bili trije koordinacijski sestanki, promocija na sejmu Turizem in prosti čas, 10. simpoziju tehniške ustvarjalnosti v Portorožu, Ivankinem sejmu v Ivančni Gorici, prireditvi Podružnice v mestu in Na vasi je lepo, 4. igre brez meja na Lipoglavu, medsebojni obiski ter 35 kreativnih delavnic.


VEČNAMENSKI PROSTOR PIJAVA GORICA (VPG), občina Škofljica

Nosilec projekta: Občina Škofljica
Kontakt: Brigita Marinšek, 01/360-16-18

   Projekt je prinesel javno dostopni prostor za druženje prebivalcev Pijave Gorice in njene okolice. V ta namen se je obnovil in uredil obstoječi skedenj v večnamenski prostor za potrebe druženja. Poskrbelo se je tudi za zunanjo ureditev okolice vključno s hortikulturno zasaditev. S tem se je revitaliziralo vaško jedro, ohranila kulturna dediščina ter omogočilo zbiranje prebivalcev z namenom druženja, usposabljanja in načrtovanja nadaljnjega razvoja kraja.


INFO TOČKA NA KRKI (INFO), občina Ivančna Gorica

Nosilec: Turistično društvo Krka
Kontakt: Nataša Lukman, 041 308 308

   Projekt je uresničil idejo o turistični info pisarni, ki nudi obiskovalcev različne informacije o ponudbi kraja in celotne občine. Vzpostavitev info točke je zajemala ureditev pisarne in nakup opreme. Pisarna z informatorjem je odprta v času sezone, torej od aprila do oktobra, predvidoma ob vikendih. Prostor omogoča tudi izvajanje raznih delavnic, predavanj in drugih krajevnih prireditev vse dni v letu. Stara šola, v kateri so našla prostor za delovanje tudi nekatera druga društva, postaja pravo središče krajevnega življenja.Arhiv vseh novic