CIZA Zavod za razvoj podeželja Ljubljana
Aktualno Predstavimo se Dejavnosti   Leader - LAS LAS - Sožitje med mestom in podeželjem Publikacije Projekti • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 - 1. NIP • 2012 - 2. NIP Arhiv novic
CIZA
Zavod za razvoj podeželja
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
tel.: 01 544 5446
e-mailinformacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana     Ig
Ivančna Gorica     Škofljica
Grosuplje

Dejavnosti

Sožitje

LAS LEADER

Ciza je postala nosilec lokalne akcijske skupine (LAS) LEADER, kjer gre za oblikovanje javno-zasebnega partnerstva, ki lokalnemu okolju omogoča opredelitev o prioritetnih aktivnostih in projektih, ki doprinašajo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju nasploh. Hkrati Las Leader omogoča pridobivanje oziroma sofinanciranje izvajanja lokalne strategije in projektov tudi iz evropskih sredstev. Osnova partnerstva so srečanja oziroma delavnice lokalnih prebivalcev, ki so namenjena medsebojnemu informiranju, planiranju, seznanjanju, spremljanju in kontroli izvajanje razvojnega programa podeželja, hkrati pa so srečanja namenjena usposabljanju za razvoj.

Program LEADER = EU program, ki se je začel izvajati leta 1991 in je usmerjen v zagotavljanju finančne podpore podeželskim razvojnim območjem.

Delo s tematskimi skupinami

Turistične kmetije

Rokodelci

Marginalne skupine