CIZA Zavod za razvoj podeželja Ljubljana
Aktualno Predstavimo se Dejavnosti   Leader - LAS LAS - Sožitje med mestom in podeželjem Publikacije Projekti • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 - 1. NIP • 2012 - 2. NIP
CIZA
Zavod za razvoj podeželja
Šmartinska 134a
1000 Ljubljana
tel.: 01 544 544 6
e-mailinformacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana     Ig
Ivančna Gorica      Škofljica
Grosuplje

Arhiv novic

Sožitje

LAS delovno tudi v prazničnem decembru.  (December 2013)

5. in 12.12. 2013 sta bili v sklopu izvajanja animacijskih delavnic sta izvedeni dve delavnici za člane in prebivalce iz območja MOL.

18. 12. 2013 izveden Zbor članov LAS, kjer smo skupno preverili kaj smo uresničili in se dogovorili, da želimo v novem programskem obdobju biti še uspešnejši. Predstavitev iz zbora članov najdete tukaj: (zbor članov LAS ppt)

19.12. 2013 se je sestal na svoji 33. seji Upravni Odbor LAS. Člani UO LAS so pregledali finančno poslovanje LAS od 2008 – 2012 in preverili realizacijo v letu 2013. Skupaj so razpravljali tudi o problematiki izvajanja pristopa LEADER v novem programskem obdobju.

Zaključil se je projekt Višnja Gora Slovenska pravljica,
za katerega je bil oddan zahtevek zadnji dan v letu 2013. Višnja Gora je prav posebno mesto v Sloveniji. Čeprav majhno naselje je svoje mestne pravice pridobilo že leta 1478. Celotno mesto z okolico je kulturni spomenik in zaščiteno. Z obnovo pešpoti na Stari grad, ponovno izgradnjo stopnišča na »cvinger« (obzidje) ter obnovo samega »cvingerja« je projekt prispeval k ohranjanju kulturne dediščine in zgodovinskemu videzu kraja. Svečana otvoritev bo izvedena 15. Januarja 2014, ko bo v Višnji Gori tudi slovesna otvoritev energetsko sanirane podružnične šole.


Izvajanje animacijskih delavnic  (November 2013 )

Izvajanje animacijskih delavnic za člane LAS in prebivalce:

 • Grosuplje, 4., 19. in 26. 11. 2013;
 • Ig, 14. In 21.11. 2013;
 • Ivančna Gorica, 4., 11. In 18. 11. 2013;
 • Škofljica, 13. In 20. 11. 2013;

V sklopu zaključevanja programskega obdobja 2007 – 2013 je LAS predstavil dosežene rezultate v tem obdobju in podal do sedaj znana izhodišča za novo programsko obdobje 2014 – 2020.

Predstavitev lahko pogledate tukaj. (animacijske delavnice.ppt)


Srečanje Podružnična šola gibalo razvoja  (Oktober 2013)

V sklopu projekta Podružnična šola gibalo razvoja, je ena izmed aktivnosti tudi medsebojno srečanje.
Tokrat so »podružničarji« obiskali POŠ Želimlje. Ob malo daljši hoji po obrobju Ljubljanskega barja, kjer so uživali v naravi so prispeli v Želimlje in s pomočjo ravnatelja OŠ Škofljica, g. Romana Brunška, spoznali zanimivosti o kraju kjer je ustvarjal pisatelj Fran Šaleški Finžgar, ki je tu napisal roman Pod svobodnim soncem. Otroci so zvedeli tudi to, da je prav on bil ustanovitelj prve šole na območju današnje občine Škofljica.


Izobraževalno središče Dolenčev mlin  (September 2013)

Uspešno izvajanje projektov se nadaljuje.
Projekt Izobraževalno središče Dolenčev mlin, katerega nosilec je bilo podjetje, Štima d.o.o., je poskrbelo za obnovo in ureditev prostorov edinega ohranjenega mlina v dolini Besnice. Ne le, da so s tem poskrbeli za ohranjanje kulturne dediščine ampak so z novim vsebinami oživili dejavnost mlinarstva na tem območju.

Več o dejavnosti na spletni strani:
       http://www.dolencevmlin.si/


Barje kot učilnica  (September 2013)

Društvo za sožitje z naravo je zaključilo projekt Barje kot učilnica. Cilj projekta je izvajanje neformalnega izobraževanja usmerjenega v varovanje naravne dediščine Ljubljanskega barja tako, da se za ta namen izrabljajo notranji – lastni človeški potenciali lokalnega okolja osredotočeni predvsem na vključevanje žensk.


Otroško in mladinsko igrišče Šmarje Sap  (September 2013)

Občina Grosuplje je svečano odprla prenovljeno otroško in mladinsko igrišče Šmarje Sap katerim je zagotovilo nove igralne površine z igrali za najmlajše in z obnovo športnega igrišča omogočila mladim kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Obnovljeno igrišče je predal v uporabo župan občine Grosuplje, g. Peter Verlič.


Podružnična šola gibalo razvoja  (September 2013)

Otroci podružničnih šol OŠ Sostro, OŠ Stična in OŠ Škofljica, ki sodelujejo v projektu Podružnična šola gibalo razvoja so popestrili septembrski sobotni dan meščanom Ljubljane. Kot vsako leto, sedaj že petič zapored, so se s svojimi izdelki in kulturnim programom predstavljali pred Mestno hišo. Za njihovo delo in predvsem delo učiteljic se jim je zahvalil tudi župan glavnega mesta, g. Zoran Janković.

Velika množica obiskovalcev in turistov pa je uživala v pristnostih podeželja.


Več znaš več veljaš  (Avgust 2013)

Uspešno zaključen projekt Več znaš več veljaš, ki ga je izvajalo Turistično društvo Janče. Člani društva so pripravili program kjer so sledili pregovoru: Združimo koristno s prijetnim. Na različnih praktičnih usposabljanjih in na delavnicah so ob prijetnem druženju pridobivali nova znanja in sposobnosti.


SODELOVANJE OB PRIPRAVI POBUD IN PREDLOGOV ZA IZVAJANJE PRISTOPA LEADER V OBDOBJU 2014 – 2020  (1. AVGUST 2013 )

Marjana Marn in Josip Pintar, kot predstavnika LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« sta aktivno sodelovala na delavnici DRSP – Društva za razvoj slovenskega podeželja, ki je oblikovalo pripombe na predlog osnutkov Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 s poudarkom na izvajanju pristopa LEADER.


PREDSTAVITEV NAŠIH IZKUŠENJ IZVAJANJA LEADER PRISTOPA NA POLETNEM FESTIVALU LAS V BIOGRADU NA MORU  (5. DO 7. JULIJ 2013 )

V začetku julija se je naš LAS odzval povabilu Hrvaške LEADER mreže in LASa LAURA iz Biograda ter sodeloval na mednarodnem poletnem festivalu LAS v hrvaški Dalmaciji. Festivala se je udeležilo 35 LAS iz 13 evropskih držav s skupno več kot 400 udeleženci med katerimi sta bila tudi Marjana Marn, predsednica LAS in Josip Pintar, upravljalec LAS.

Festival je imel dva vsebinska sklopa. Prvi del je bil namenjen predstavitvi različnih produktov, ki nastajajo na območju LAS in njihovi prodaji na stojnicah.

V okviru festivala pa je bil organiziran tudi skupen sestanek vseh sodelujočih vodij LAS. V sklopu tega sestanka smo predstavniki iz različnih evropskih držav predstavili lastne izkušnje o izvajanju pristopa LEADER ter naših projektih in seveda načinu financiranja. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki hrvaškega ministrstva za kmetijstvo, Hrvaške LEADER mreže kot tudi Zadarske županije, ki so predstavili in odgovarjali na vprašanja o trenutnem in planiranem izvajanju pristopa LEADER na hrvaškem.


ZAČETEK GRADNJE V SKLOPU PROJEKTA VAŠKA UČNA TOČKA  (Junij 2013)

Podružnična šola Janče, ki je enota Osnovne šole Sostro je poleg vzgojno-izobraževalne ustanove že desetletje središče življenja in celotnega dogajanja na območju Sadne ceste med Javorom in Jančami. Je center kulturnih prireditev in dogodkov in prostor, kjer se krajani družijo.
Podstrešje šolske stavbe je neizkoriščeno, zato se je ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana na pobudo šole, vrtca, društev in krajanov odločila, da bo s preureditvijo podstrehe zagotovila nujno potrebne manjkajoče prostore za vrtec ter večnamenski prostor za različne krajevne potrebe, ki bo organiziran predvsem kot vaška učna točka.
Mestna občina Ljubljana je pridobila za projekt Vaška učna točka tudi sredstva iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


ZAKLJUČEK PROJEKTA ŠOLSKE ZGODBE  (29. Maj 2013)

Na Podružnični šoli Muljava, ki sodi pod OŠ Stična so uspešno zaključili LEADER projekt Šolske zgodbe.
Na šoli se zavedajo, da brez preteklosti tudi sedanjosti ne bi bilo, zato že vrsto let pri pouku in pri različnih interesnih in drugih dejavnostih posvečamo veliko pozornosti zbiranju in ohranjanju šolskih knjig, zvezkov in različnih pripomočkov, ki so jih naši predniki uporabljali pri pouku.
Leta 1995 je na Muljavi že nastala prva "stara učilnica". Za nastanek te zbirke so najbolj zaslužni učitelji zgodovine na matični šoli, takratna ravnateljica, ki je projekt podprla in še mnogi učitelji in drugi delavci šole, ki so pomagali pri zbiranju in urejanju učilnice. Ker se je predmetov za razstavo nabralo veliko, so si želeli, da bi imeli ustrezne prostore, kjer bi te priče preteklosti lahko zaživele in nas popeljale v čase, ko še niso poznali internetne povezave in ne centralne kurjave.
Želimo si, da bi bil muzej živ, da bi ga obiskalo veliko učencev, ki bi spoznali, kako drugačna je bila šola nekoč, in veliko odraslih, ki bi v razstavljenih predmetih našli utrinke svoje mladosti.


PRIZNANJE NAŠA SLOVENIJA 2012  (20. April 2013)

Podružnične šole OŠ Sostro prejele priznanje NAŠA SLOVENIJA 2012 za celostni projekt PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA, ki ga sofinancira LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v okviru LEADER pristopa s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Priznanja NAŠA SLOVENIJA četrto leto podeljuje gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/ krajine KULTURA-NATURA SLOVENIJA v štirih kategorijah:

 • PRVA: OHRANJANJE DEDIŠČINE;
 • DRUGA: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE;
 • TRETJA: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ;
 • ČETRTA: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE.

Izmed vseh nominiranih v četrti kategoriji je bil naš projekt edini nagrajen. Letošnji častni pokrovitelj podelitve je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, g. Mitja Brvar. ISKRENE ČESTITKE VSEM SODELUJOČIM OTROKOM IN UČITELJICAM V PROJEKTU PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA!


Potrjeni še zadnji projekti v obdobju 2007 - 2013 (04.03.2013)

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdalo Odločbo in potrdilo vseh osem projektov iz zadnjega načrta izvedbenih projektov. Za izvedbo je dodelilo skupaj 259.291,05 € evropskih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Potrjeni projekti in njihovi deleži sofinanciranja:

 1. Večnamensko igrišče Brest - (po ukrepu 322) do 85% upravičenih stroškov oziroma do 84.599,65 €;
 2. Obnova otroškega in mladinskega igrišče Šmarje Sap - (po ukrepu 322) do 80% upravičenih stroškov oziroma do 74.873,35 €;
 3. Obnova strehe nad atrijem gradu Lisičje - (po ukrepu 323) do 85% upravičenih stroškov oziroma do 33.873,35 €;
 4. PŠ Muljava – klet v funkciji spet – zgodbe šolske stavbe - do 85% upravičenih stroškov oziroma do 9.265,36 €;
 5. Ljubljansko barje kot učilnica – (po ukrepu 311) do 60 % upravičenih stroškov oziroma do 2.662,70 €;
 6. Usklajeno upravljanje kmetijskih zemljišč s cilji Krajinskega parka Ljubljansko barje - do 85% upravičenih stroškov oziroma do 10.747,09 €;
 7. Več znaš več veljaš - do 85% upravičenih stroškov oz. do 11.605,90 €;
 8. PŠ – gibalo razvoja – otroci za razvoj – (v 2. fazah) skupaj do 85% upravičenih stroškov oziroma do 31.762,80 €;

LAS GOSTIL PREDSTAVNIKE SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  (15. - 17. 01. 2013)
 

V času od 15. do 17.1. 2013 je LAS gostil dvajsetčlansko delegacijo iz Sisačko Moslavačke županije. V skupini so bili predstavniki županije – Andrija Rudič kot namestnik načelnice županije in Marija Ljubešič iz županijskega oddelka za EU predpristopno pomoč. Ostali člani so bili večinoma nosilci turističnih kmetij, vinarji in sadjarji ter kmetije z mlečno proizvodnjo, ki bi odprli dopolnilno dejavnost.
Glede na njihov odziv je bila strokovna ekskurzija zelo dobro ocenjena in predvsem so ugotavljali, da smo v Sloveniji dosti boljše organizirani na lokalnem nivoju.
Pravo presenečenje za vse, pa je bila velika gostoljubnost vseh ljudi, ki so jih obiskali, predvsem pa tudi gostoljubnost s strani občin oz. županov.


Strokovna ekskurzija po območju LAS  (14. 11. 2012)

Člani Upravnega in nadzornega odbora LAS ter predstavniki občinskih uprav smo si v sredo, 14.11.2012 ogledali nekaj izvedenih projektov na območju LAS. Na območju vsake občine smo si ogledali kak že izveden LEADER projekt. Ogled je bil ne le zanimiv ampak tudi zelo poučen. Projekte na svojem občinskem območju, so udeleženci povečini dobro poznali že iz sosednje občine pa manj ali skoraj nič. Prav zato je še kako dobrodošlo bilo srečanje z nosilci in ogledi projektov na terenu, kjer smo pridobili dodatna pojasnila in spoznali projekte v »živo«. Vsak projekt ima svojo zgodbo, svoje izkušnje in prav izmenjava idej in izkušenj je bila dodana vrednost tokratne strokovne ekskurzije.


LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM SE JE PREDSTAVIL NA 2. PODEŽELSKEM PARLAMENTU  (16. , 17.10.2012)

V Termah Zreče je 16. in 17. oktobra potekal 2. Slovenski podeželski parlament. Dvodnevnega dogodka, ki sta ga organizirala Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja se je udeležila tudi naša lokalna akcijska skupina.
V letu 2012 se zaključuje proces oblikovanja nove Skupne kmetijske politike in razvoja podeželja, ki jo bomo članice Evropske Unije izvajale med leti 2014 in 2020. Zato je pomembno, da prav v tem letu odločno posežemo v sooblikovanje te politike in vanjo vgradimo raznolike interese deležnikov, vključenih v razvoj podeželja.
Prvi dan dogodka, so v dopoldanskem otvoritvenem delu udeležencem, ki jih je bilo preko 300 spregovorili predstavniki MKO na čelu z ministrom Francem Bogovičem, pa predstavnik predstavniki DZ RS kot tudi predstavniki Evropske komisije. V popoldanskem delu dogodka so se udeleženci razdelili v osem delovnih skupin, ki so vsaka na svojem področju oblikovala predloge, ki jih želimo uveljaviti v skupnem evropskem zakonodajnem okviru na področju razvoja podeželja v obdobju 2014 – 2020. Tematike so bile vezane na:

 • Konkurenčnost – nove naložbe in sodelovanje
 • Okolje – kmetijstvo kot zaveznik ohranjanja narave
 • Svetovanje, izobraževanje in inovativnost
 • Podeželje – ustvarjalni prostor tudi za iniciative mladih
 • Gozdarstvo – vključevanje v politiko razvoja podeželja
 • Prihodnji razvoj pristopa LEADER in Mreža za podeželje
 • Ozelenitev I. stebra Skupne kmetijske politike
 • Implementacija neposrednih plačil v Sloveniji

Vzporedno z dogajanjem na samem parlamentu je oba dneva potekala predstavitev uspešnih projektov in partnerstev iz slovenskega podeželja. Naša lokalna akcijska skupina je predstavila projekt Podružnična šola - gibalo razvoja. Zahvala za najlepšo predstavitev na razstavnem prostoru, kjer so se predstavile vse lokalne akcijske
skupine iz Slovenije, gre Marjani Marn, učiteljici iz PŠ Janče in Maji Sveršina Dobravc, učiteljici PŠ Besnica.

Več o dogodku na spodnjih povezavah.


IZBRANI IN POTRJENI PROJEKTI ZADNJEGA NAČRTA IZVEDBENIH PROJEKTOV LAS V OBDOBJU 2007 - 2013  (2.11.2012)

Upravni odbor LAS, je v četrtek, 25.10.2012, na svoji 31. seji izbral in potrdil projekte za zadnji Načrt izvedbenih projektov za uresničevanje Lokalne razvojne strategije v obdobju 2007 do 2013. Skupno je bilo v izbor in potrditev predlaganih 9 projektov. Od tega je bilo potrjenih osem projektov v skupni vrednosti 361.962,31 €. Od tega je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za sofinanciranje teh projektov odobrenih 257.380,31 LEADER sredstev. Odobreni projekti, ki sicer čakajo še na potrditev ministrstva za kmetijstvo in okolje so:

 • Projekt 1: VEČNAMENSKO IGRIŠČE BREST;Nosilec: OBČINA IG, GOVEKARJEVA 6, 1292 IG ODOBRENO LEDER SREDSTEV: do 85 % od upravičenih stroškov oz. do 84.599,65€
 • Projekt 2: OBNOVA OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠMARJE SAP
  Nosilec: OBČINA GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 2, 1290 GROSUPLJE ODOBRENO LEDER SREDSTEV: do 8O % od upravičenih stroškov oz. do 74.774,19 €.
 • Projekt 3: GRAJSKA STREHA NAD ATRIJEM GRADU LISIČJE; Nosilec: OBČINA ŠKOFLJICA, ŠMARSKA CESTA 3, 1291 ŠKOFLJICA ODOBRENO LEDER SREDSTEV: do 85 % od upravičenih stroškov oz. do 33.873,35 €.
 • Projekt 4: PŠ MULJAVA – KLET V FUNKCIJI SPET - ZGODBE ŠOLSKE STAVBE; Nosilec: OŠ STIČNA, CESTA II. GRUPE ODREDOV 40, 1295 IVANČNA GORICA ODOBRENO LEDER SREDSTEV: do 85 % od upravičenih stroškov oz. do 9.265,00 € ali do 85% in do 7.012,50 €.
 • Projekt 5: BARJE KOT UČILNICA; Nosilec: DRUŠTVO ZA SOŽITJE Z NARAVO, Lipe 20, 1000 Ljubljana ODOBRENO LEDER SREDSTEV: do 85 % od upravičenih stroškov oz. do 3.927,99 €.
 • Projekt 6: KMETIJSTVO ZA PARK, Nosilec: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice ODOBRENO LEDER SREDSTEV: do 70 % oz. do 85 % od upravičenih stroškov oz. do 9.042,29 € ali do 10.979,93 €.
 • Projekt 8: VEČ ZNAŠ, VEČ VELJAŠ, Nosilec: TURISTIČNO DRUŠTVO BESNICA JANČE ODOBRENO LEDER SREDSTEV: do 85 % upravičenih stroškov oz. do 12.362,40 €.
 • Projekt 9: PODRUŽNIČNA ŠOLA GIBALO RAZVOJA, Nosilec: OŠ SOSTRO, CESTA II. GRUPE ODREDOV 47, 1261 DOBRUNJE Partnerji: OŠ STIČNA in OŠ ŠKOFLJICA ODOBRENO LEDER SREDSTEV: do 85 % upravičenih stroškov oz. do 27.597,80 €.
 • NEODOBREN PROJEKT Projekt pod zaporedno številko 7: STROKOVNA VODENJA PO PARKU,
  katerega prijavitelj je Javni zavod krajinski park Ljubljansko barje se po oceni članov UO LAS zaradi določenih nejasnosti in tudi zaradi pomanjkanja razpoložljivih LEADER sredstev ne uvrsti v ocenjevanje.

Turistično informativna pisarna na Krki začela z delovanjem  (18. 10. 2012)
 

Turistično društvo Krka je uspešno zaključilo projekt ureditve turistično informativne pisarne. V petek, 18.10.2012, je v prostorih stare podružnične šole potekala manjša slovesnost ob otvoritvi pisarne, ki sta se je udeležila tudi predsednika našega LAS. Predsednica društva, ga.Nataša Lukman, je v svojem nagovoru ovrednotila pomen ureditve prostorov za nadaljnji razvoj tako turistične dejavnosti v kraju, kulturnih in drugih dejavnosti kot tudi vasi same. Še posebno ponosni so, da so za uresničitev projekta pridobili tudi LEADER sredstva. Po otvoritvi se je druženje nadaljevalo v prijetnem vzdušju ob dobrotah, ki so jih prispevali člani društva in domačini.


LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM SE JE PREDSTAVIL NA 2. PODEŽELSKEM PARLAMENTU  (16. , 17.10.2012)

V Termah Zreče je 16. in 17. oktobra potekal 2. Slovenski podeželski parlament. Dvodnevnega dogodka, ki sta ga organizirala Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja se je udeležila tudi naša lokalna akcijska skupina.
V letu 2012 se zaključuje proces oblikovanja nove Skupne kmetijske politike in razvoja podeželja, ki jo bomo članice Evropske Unije izvajale med leti 2014 in 2020. Zato je pomembno, da prav v tem letu odločno posežemo v sooblikovanje te politike in vanjo vgradimo raznolike interese deležnikov, vključenih v razvoj podeželja.
Prvi dan dogodka, so v dopoldanskem otvoritvenem delu udeležencem, ki jih je bilo preko 300 spregovorili predstavniki MKO na čelu z ministrom Francem Bogovičem, pa predstavnik predstavniki DZ RS kot tudi predstavniki Evropske komisije. V popoldanskem delu dogodka so se udeleženci razdelili v osem delovnih skupin, ki so vsaka na svojem področju oblikovala predloge, ki jih želimo uveljaviti v skupnem evropskem zakonodajnem okviru na področju razvoja podeželja v obdobju 2014 – 2020. Tematike so bile vezane na:

 • Konkurenčnost – nove naložbe in sodelovanje
 • Okolje – kmetijstvo kot zaveznik ohranjanja narave
 • Svetovanje, izobraževanje in inovativnost
 • Podeželje – ustvarjalni prostor tudi za iniciative mladih
 • Gozdarstvo – vključevanje v politiko razvoja podeželja
 • Prihodnji razvoj pristopa LEADER in Mreža za podeželje
 • Ozelenitev I. stebra Skupne kmetijske politike
 • Implementacija neposrednih plačil v Sloveniji

Vzporedno z dogajanjem na samem parlamentu je oba dneva potekala predstavitev uspešnih projektov in partnerstev iz slovenskega podeželja. Naša lokalna akcijska skupina je predstavila projekt Podružnična šola - gibalo razvoja. Zahvala za najlepšo predstavitev na razstavnem prostoru, kjer so se predstavile vse lokalne akcijske
skupine iz Slovenije, gre Marjani Marn, učiteljici iz PŠ Janče in Maji Sveršina Dobravc, učiteljici PŠ Besnica.

Več o dogodku na spodnjih povezavah.


DELOVNO SREČANJE Z ŽUPANI IZ OBMOČJA LAS  (08.10.2012)

Delovno srečanje je bilo pripravljeno in izvedeno v dogovoru med LAS in občinskimi strokovnimi delavci na skupnem sestanku, ki je bil v četrtek, 13.9.2012. Tema delovnega srečanja je bila predstavitev dosedanjega izvajanja pristopa LEADER na območju ter predstavitev idejnih projektov za pripravo zadnjega Načrta izvedbenih projektov v obdobju 2007 do 2013.

Tokratno gostiteljstvo srečanja je prevzel župan občine Grosuplje, dr. Peter Verlič. Srečanje je potekalo v prostorih Družbenega doma v Grosuplju, 08.10.2012 z začetkom ob 13.00 uri.

V osrednjem delu je predsednica upravnega odbora predstavila dosedanje delo in izvajanje projektov v številkah, od prvega letnega izvedbenega načrta pa do predvidenih projektnih idej za zadnji načrt izvedbenih projektov. Udeležencem so bili razdeljeni tudi podatki o projektih in porabi sredstev po občinah.

Sledil je razgovor, v katerem so prisotni opozorili na določene probleme in postavili tudi vprašanja.

Več o srečanju v dokumentih:


OTROCI PODRUŽNIČNIH ŠOL POPESTRILI SOBOTNI DAN LJUBLJANČANOM  (22. 9. 2012)

Podružnične šole OŠ Sostro, Stične in Škofljica so v soboto, 22. 9. 2012, od 10.00 do 13.30 ure pred Mestno hišo v Ljubljani predstavili rezultate projekta PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA, katerega cilj je širše medsebojno povezovanje vseh generacij, dviganje kakovosti življenja na podeželju ter zavesti pripadnosti kraja z vključenim spoznavanjem tradicionalnih znanj in prenašanjem na mladi rod.
Letošnja tema je bila raziskovanje kulinaričnih dobrot posameznega območja, zato so lahko obiskovalci uživali ob fotografski in likovni razstavi ter duhovitih odrskih nastopih otrok, ki so z igro, skečem ali recitacijo predstavili raziskovane teme: PŠ Janče - priprava jagodnih jedi, PŠ Besnica – peka orehove potice, PŠ Prežganje - priprava domačih čajev, PŠ Lipoglav – sušenje sadja, PŠ Lavrica je kuhala mlečno kašo, PŠ Muljava - predelava jabolk, PŠ Ambrus – gobarstvo in PŠ Krka - pridelava medu.
Projekt, ki je zagotovo najuspešnejši projekt Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« je že ob začetku izvajanja, v letu 2009, navdušil župana mestne občine Ljubljana, g. Zorana Jankoviča, ki se je tudi letos z velikim veseljem družil z šolarji. Ob tem se mu je pridružil tudi župan občine Škofljica, g. Ivan Jordan, ki je še posebej vesel, da sta se k projektu pridružili tudi podružnični šoli iz njihove občine.
Letošnjo prireditev so popestrile mažoretke iz Komende ter harmonikarski ansambel Pustotnik.
Poseben čar ob prireditvi, je bil tudi nastop Mestnih piskačev, ki so s svojimi trobili pričarali pravo srednjeveško vzdušje. Po prireditvi pa so si otroci ogledali Ljubljanski grad.


ODLOČBA O POTRDITVI 1. NIP 2012  ()

Lokalna akcijska skupina je 9.7.2012 prejela odločbo ministrstva za kmetijstvo in okolje o potrditvi prvega načrta izvedbenih projektov 2012. Potrjeni projekti so:

 • Mednarodno srečanje Škocjanov; nosilec projekta je Krajevna skupnost Škocjan; delež sofinanciranja do 85 % upravičenih stroškov oz. do 13.387,50 € LEADER sredstev
 • Stojnice zametek Ižanske tržnice; nosilec občina Ig je pridobila do 85% d elež sofinanciranja upravičenih stroškov oz. do 10.200,00 € LEADER sredstev
 • Izobraževalno središče Dolenčev mlin; nosilec Štima d.o.o. je pridobil do 85% sofinanciranje upravičenih stroškov oz. do 23.020,22 € LEADER sredstev
 • Podružnična šola – gibalo razvoja; nosilec projekta OŠ Sostro s partnerji OŠ Stična in OŠ Škofljica prejmejo do 85% upravičenih stroškov oz. do 26.891,54 € LEADER sredstev
 • Večnamenski prostor Pijava Gorica; nosilec projekta občina Škofljica bo za ureditev prejela do 85% upravičenih stroškov oz. do 58.311,53 € LEADER sredstev
 • Info točka na Krki, nosilec projekta Turistično društvo Krka prejme do 85% upravičenih stroškov oz. do 6.808,25 € LEADER sredstev.


ODLOČBA O POTRDITVI SPREMEMB NIP 2011.  ()

V juliju 2012 je LAS podala na ministrstvo za kmetijstvo in okolje prošnjo za spremembo Načrta izvedbenih projektov 2011 in 30.8.2012 prejela odločbo o potrditvi sprememb. Gre za vsebinske, finančne in časovne spremembe posameznih projektov: Prireditve Ižanskega podeželja, Grajske dogodivščine, PŠ – gibalo razvoja in Na dlani.


V PRIPRAVI ŠE ZADNJI NAČRT IZVEDBENIH PROJEKTOV ZA OBDOBJE 2007 DO 2013.  ()

V mesecu septembru in oktobru bo LAS intenzivno delal na pripravi še zadnjega načrta izvedbenih projektov za obdobje 2007 do 2013. Vse projektne ideje morajo biti kar se da natančno ovrednotene, da ne bi prišlo do zmanjševanj vrednosti projektov ob izvedbi saj neporabljenih sredstev LAS ne bo več mogel porabiti za kak dodaten projekt.


Svečana otvoritev Etnološke zbirke Nose.  ()

Na Bojanjem vrhu v občini Ivančna Gorica sta Štefan in Anica Nose uspešno zaključila projekt Etnološke zbirke. Z veliko ljubezni, truda in dela sta zbrala ogromno eksponatov iz kmečkega življenja, tako od strojev do različnih delovnih pripomočkov in predmetov, ki ponazarjajo življenje na podeželju nekoč.


Delovna in vsebinsko bogata sobota  (3.06.2012)

• Na vasi je lepo

Ta dan so se na zaključni prireditvi Na vasi je lepo, ki jo je tokrat gostila Podružnična šola Krka, predstavili učenci s svojimi novimi znanji na temo kulinarike podeželja. Nabito polna dvorana je prekipevala od dobre volje otrok, ki so s svojimi predstavitvami navdušili občinstvo. Ob tem so v prostorih šole pripravili še razstavo, kjer je bilo mogoče spoznati sam projekt in ustvarjalnost posamezne podružnične šole. Čudovitega druženja ni skalil niti dež.

 

• Mednarodno srečanje Škocjanov

V istem času, nekako, kot bi rekli, na drugi strani hriba, pa se je odvijalo Mednarodno srečanje Škocjanov, kjer so se srečali prebivalci krajev Škocjan iz Slovenije, Italije in Avstrije. Ob tej priložnosti so izdali tudi knjigo o Škocjanih.


Kolesarski maraton  (3.06.2012)
 

LAS se je predstavil na 14. kolesarskem maratonu treh občin v Grosuplju, ki je bil 3. junija 2012.


Igre brez meja  ()

Podružnična šola Lipoglav je v okviru projekta Podružnična šola – gibalo razvoja gostila 4. igre brez meja. Na igrah je sodelovalo več kot sto otrok iz devetih podružničnih šol iz območja LAS:
PŠ Besnica, PŠ Janče, PŠ Lipoglav, PŠ Prežganje. Iz MOL PŠ Ambrus, PŠ Krka, PŠ Muljava iz Ivančne gorice, PŠ Lavrica in PŠ Želimlje iz Škofljice.


Zaključevanje projekta "Na dlani"  ()
 

V Podgradu zaključujejo projekt Na dlani. Zadnji dan v maju so se na Turistični kmetiji Pri Lazarju srečali snovalci in prebivalci Podgrada, kjer so predstavili dosedanje rezultate izvajanja projekta.


LAS PREJEL ODLOČBO O POTRDITVI NIP 2011  (16. 4. 2012)
 

V prvem načrtu izvedbenih projektov za leto 2011 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje potrdilo projekte, ki so upravičeni do koriščenja sredstev LEADER v višini 177.626,02 EUR. Ti projekti pa so:

 • Prireditve Ižanskega podeželja (PIP)-občina Ig, Grajske dogodivščine (GD) – občina Škofljica,
 • Moj kraj moj ponos (MK-MP) – občina Ivančna Gorica,
 • Višnja gora – slovenska pravljica (VG-SL) – občina Ivančna Gorica,
 • Podružnična šola-gibalo razvoja (PŠ-GR) – občina Ljubljana,
 • Ljubljana in Slovenija na dlani – razgledišče na obrobju Ljubljane (NA DLANI) – občina Ljubljana.


LAS Sožitje med mestom in podeželjem na Ivankinem velikonočnem sejmu  (31. 3. 2012)
 

Sobotno dopoldne na Sokolski ulici v Ivančni Gorici je bilo nadvse pestro in zanimivo.
Obiskovalci so si lahko ogledali najrazličnejšo ponudbo na stojnicah, kupili domače pridelke in izdelke, izdelke domače obrti, uživali v bogatem in izvirnem kulturnem programu, ki so ga prispevala njihova društva.
Z ustvarjalnimi izdelki na temo bližajočih se praznikov so se predstavljale podružnične šole OŠ Stična, ki sodelujejo v projektu PŠ - gibalo razvoja.
Na stojnici LAS so mimoidoči lahko poskusili domač kruh ter dobili promocijske materiale o programu LEADER in izvedenih projektih našega območja. Med njimi je uspešno zaključen projekt IVANKINA TRŽNICA, katerega cilj je bil nakup stojnic, saj so le-te osnova za celovito podobo tako prodajnega kot tudi razstavnega prostora. Okoliški kmetje in ostali ponudniki iz območja tako lahko tržijo svoje pridelke in izdelke kar v domačem kraju.


Oddan prvi NIP za leto 2012 (5. 3. 2012)

Prvi načrt izvedbenih projektov lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem za leto 2012 je bil potrjen v skladu s pravili LEADER in oddan na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Skupna vrednost prijavljenih projektov je 347.961,72 €, od tega je višina zaprošenih sredstev LEADER 245.660,91 € in višina lastnih sredstev upravičencev 102.300,81 €.29. SEJA UO in NO LAS  (31. 1. 2012)

Na 29. seji je Upravni odbor LAS Sožitje med mestom in podeželjem izbral, ocenil in potrdil prve projekte za NIP 2012. Potrjeni so bili naslednji projekti:

 • LABORATORIJ ZA ANALIZO IN OCENJEVANJE VIN IN SADNIH SOKOV
 • MEDNARODNO SREČANJE ŠKOCJANOV
 • VEČNAMENSKO IGRIŠČE BREST
 • STOJNICE ZAMETEK IŽANSKE TRŽNICE
 • IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DOLENČEV MLIN
 • PŠ – GIBALO RAZVOJA
 • KAJ MI NUDI DOMAČI KRAJ?
 • INFO TOČKA NA KRKI Z OTROŠKIM IGRIŠČEM
 • VEČNAMENSKI PROSTOR PIJAVA GORICA


LAS NA SEJMU TURIZEM IN PROSTI ČAS   (29. 1. 2012)
 

Lokalna akcijska skupina se je s svojimi promocijskimi materiali ves čas sejma predstavljala na prostoru osrednjeslovenske regije. V nedeljo pa je imela svoj razstavni prostor z razstavljenimi vsemi petimi posterji ter degustacijski prostor, na katerem so se v dopoldanskem času predstavljale članice Turističnega društva Lavrica, v popoldanskem času pa podružnične šole z degustacijo jedi, pripravljenih na tradicionalni način. Tako so obiskovalci uživali ob pokušnji krompirjevega kruha, krhkih flancatov, jabolčnega zavitka in domačih keksov.


PROJEKT ŽENSKA OD Ž DO A NA ŠKOFLJICI  (3.12.2011)
 

V soboto, 3. decembra je bilo na Škofljici zelo zanimivo in pestro dogajanje. V prostorih OŠ Škofljica so se odvijale najrazličnejše delavnice za otroke v organizaciji društva 2002, učenci šole in vrtca so se predstavili s kulturnim programom. Vse otroke in ostale obiskovalce pa je presenetil še Miklavž, ki se je pripeljal prav do samega Ruskovega kozolca, pod katerim se je odvijala živa tržnica, kjer so se poleg pridelovalcev in proizvajalcev predstavila domača društva. Dogodek pa je spremljal tudi g. Ivan Jordan, župan občine.


PREDSTAVITEV PROJEKTA ŽENSKA OD Ž DO A NA ŠKOFLJICI (20. 11. 2011)

Vabimo vas na kmečko tržnico Pod Ruskovim kozolcem na Klancu (Škofljica), v soboto, 3. 12. 2011, kjer bo poleg osnovne dejavnosti, občina Škofljica predstavila tudi projekt ŽENSKA OD Ž DO A.

Postavitev kozolca je bila sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja leta 2009. Prostor je živ, saj se mesečno pod njim odvijajo tržnice, ki privabljajo tako prodajalce kot potrošnike. Torej družini Čučkin in občini Škofljica je uspelo povezati mesto in podeželje.

Več.....


ŽenskA od Ž do A na Barju (29. 10. 2011)

V okviru izvedbe Jesenske tržnice na Barju je potekala tudi predstavitev prvih rezultatov projekta ŽENSKA OD Ž DO A z ljubljanskega območja, kjer sta se tekom delavnic in medsebojnih pogovorov žensk razvili dve projektni ideji, in sicer Zeliščarska kuhinja in Dan za zdravo življenje. Na samem prireditvenem prostoru je bil prikazan del delavnice za otroke z namenom spoznavanja zelišč in njihove uporabe.

27. SEJA UO IN NO LAS  (11. 10.2011)

Upravni in nadzorni odbor ter lokalni informatorji so se sestali na 27. redni seji, na kateri so pregledali izvedene aktivnosti LAS v tekočem letu, prisluhnili poročilu o strokovni ekskurziji na Češko z namenom spoznavanja delovanja LAS Kraljevska steza in izmenjavi izkušenj in poročilu o poteku izvajanja aktivnosti projekta Ženska od Ž do A. Pogovor je tekel tudi o naboru projektov za drugi NIP 2011.

Marjana Marn


PODRUŽNIČNE ŠOLE V MESTU  (08.10.2011)

8. oktober 2011 – PODRUŽNIČNE ŠOLE V MESTU

PREDSTAVITEV PROJEKTA »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA«

Podružnične šole OŠ Sostro in OŠ Stična smo v soboto, 8. 10. 2011, med 11.00 in 15.00 uro, pred Mestno hišo v Ljubljani z rezultati projekta prenesli del razvojni utripa podeželja v mesto in z njim obogatili in razgibali dogajanje ter obiskovalcem na poseben način pričarali stare šege in navade v besedi, pesmi in sliki.

Kot večina dogodkov na podeželju se je tudi ta začel z zvoki »frajtonarice« v izvedbi harmonikarjev Simona Bučarja, ki prihaja z Janč. Nato je vodenje dogodka prevzel Feliks Vnajnarski Pol-plemeniti, ki se mu je pridružila vodja projekta, Marjana Marn. V nadaljevanju se ji je pridružil gostitelj, župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, ki je vsem otrokom zaželel uspešen nastop in se vsem sodelujočim podružničnim šolam zahvalil za njihovo požrtvovalno delo.. Vse navzoče je v imenu obeh šol nagovoril Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična.

Po uvodnem delu so glavno besedo dobili otroci podružničnih šol in s svojimi nastopi zavzeli prostor pred mogočno mestno hišo. Besnica je v igri in plesu predstavila mlinarstvo, Ambrus postavljanje mlaja, Janče vasovanje, Krka čebelarstvo, Lipoglav ofiranje, Muljava šranganje in Prežganje pastirske čase.

Obiskovalci so uživali ob pogledih na vse razstavljene mojstrovine otroških rok, izvirne plakate z zapisi o šegah in navadah ter se ustavljali ob stojnicah, obloženimi s sadjem iz šolskega sadovnjaka in sladkimi dobrotami s podeželja.

Po končanih predstavitvah so otroci z nestrpnostjo čakali, da se vkrcajo na ladjice in se odpeljejo po Ljubljanici. To je bilo namreč darilo župana Mestne občine Ljubljana, za sodelujoče otroke v projektu. Komaj so dočakali ladjice. Pod Mesarskim mostom smo vstopili na ladjico in se prepustili kapitanovemu krmarjenju ter vodički, ki je pripovedovala o znamenitostih in posebnostih Ljubljanice kot tudi mesta.

Kljub požrtvovalnosti kapitana in otroške radovednosti, nam ni uspelo priklicati povodnega moža in se srečati z njim. Zatorej se ponovno snidemo v Ljubljani.


        Marjana Marn


LAS na 8. IŽANSKEM SEJMU (17.09.2011)

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
se je predstavila na 8. IŽANSKEM SEJMU, kjer so se predstavili ponudniki domače obrti, ljubiteljskih dejavnosti ter mnoga društva iz občine Ig in njene okolice.

Prav njim je bilo namenjeno razstavljeno promocijsko gradivo, v katerem je možno najti informacije o možnosti pridobitve evropskih sredstev, ki so namenjena razvoju slovenskega podeželja in se seznaniti z aktivnostmi, ki jih vodi LAS.Projekt ŽENSKA od Ž do A - 8. IŽANSKI SEJEM (17.09.2011)
 

Projekt ŽENSKA od Ž do A živi in se razvija, prve konkretne ideje žena z Iga pod vodstvom Nevenke Kovač so bile predstavljene na 8. IŽANSKEM SEJMU, ki se je odvijal v soboto, 17. septembra 2011 na Igu, na katerem so se s svojimi izdelki predstavila društva, samostojni podjetniki in posamezniki tako iz občine Ig kot okolice.

To je bila še ena priložnost za ženske, ki še niso pristopile k projektu, da se seznanijo z njim kot tudi z idejami, ki so jih sodelujoče ženske na delavnicah že razvile. Ideji sta zelo zanimivi in zaslužita vso podporo za realizacijo.


Poziv lokalne akcijske skupine (15.09.2011)

POZIV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE
»SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«
ZA PRIDOBIVANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE
STRATEGIJE IZ PROGRAMA LEADER ZA LETO 2012

Objavljamo poziv za zbiranje projektnih predlogov za sofinanciranje iz pristopa LEADER za leto 2012.

Več.....

   > Vloga – prijavnica za sofinanciranje projektov leader las


ŽenskA od Ž do A (15.09.2011)

Skupni projekt Mestne občine Ljubljana in občin
Ivančna Gorica, Ig, Grosuplje in Škofljica,ki združeno
delujejo v okviru programa LEADER in Lokalne akcijske skupine (LAS)
Sožitje med mestom in podeželjem

Če hočemo ohraniti podeželje, potem pomagajmo, da bo na podeželju ostala žena; če bo ostala tam ona, bo ostal tudi mož. Če bosta na podeželju ostala mož in žena, potem bo tam tudi življenje. In kjer je življenje – tam je tudi prihodnost!

Več.....

Foto zapisnik (22.08.2011)


Vabilo na prireditev projekta "ŽenskA od Ž do A" (20. 11. 2011)

Vabimo vas na predstavitev rezultatov projekta, ki se bo odvijala
v nedeljo, 20. novembra 2011, od 16.00 ure dalje v veliki dvorani Osnovne šole Ig.

Več.....


Projekt PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA (04.10.2011)

Otroci in učiteljice podružničnih šol OŠ Sostro in OŠ Stična Vas lepo vabijo na predstavitev
rezultatov projekta PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA,

v soboto, 8. oktobra 2011, ob 11.00 uri, pred Mestno hišo v Ljubljani.

Več.....


ŽenskA od Ž do A  (06.04.2011)

Skupni projekt občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Ig in Mestne občine Ljubljana, ki združeno delujejo v okviru programa LEADER in Lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem


Vabimo vas, da se nam pridružite na prvih dveh delavnicah, ki bosta v
ponedeljek 11. in sredo 13. aprila 2011,
med 18.00 in 21.00 uro,
v Kulturni dvorani, Šmarska cesta 3, Škofljica.

Več...


Srečanje predsednikov lokalnih akcijskih skupin  (11.03.2011)

V četrtek, 30. septembra je v Mestni hiši v Ljubljani potekalo srečanje predsednikov LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN, ki jih je v Sloveniji 33. Glavni temi sta bili: vloga lokalnih akcijskih skupin in njihovih predsednikov ter aktualne spremembe izvajanja pristopa LEADER v Sloveniji v letu 2010 in do konca obdobja 2007 - 2013. Na posvetu pa so sodelovale tudi sodelavke Sektorja za podeželje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Marija Markeš, Doris Gumilar in Breda Kovačič.


Poziv za zbiranje projektnih idej  (16.09.2010)

PROJEKT »ZGODOVINSKI PRALNI STROJ« na kmetijsko živilskem sejmu AGRA 2010
Več...


Poziv lokalne akcijske skupine  (14.09.2010)

POZIV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE
»SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«
ZA PRIDOBIVANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE IZ PROGRAMA LEADER ZA LETO 2011

Rok za oddajo vlog za projekte, ki se bodo izvajali v letu 2011 je 20.11.2010.

Ogled dokumenta...


Podpisan sporazum Las Leader  (09.06.2008)

Mestna občina Ljubljana ter občine Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica in škofljica so  tako 1. 2. 2008 podpisale sporazum o pristopu v lokalno akcijsko skupino (LAS) LEADER Sožitje med mestom in podeželjem, ki je organiziran v okviru CIZE, Zavoda za razvoj podeželja. S podpisom tega sporazuma so občine omogočile oblikovanje javno zasebnega partnerstva v obliki LAS, ki je pogoj za pridobivanje dodatnih sredstev EU iz izvajanja pristopa LEADER v okviru 4. osi Programa razvoja podeželja RS. Omenjene občine tako dajejo še prav poseben pomen prizadevanju prebivalcev in drugih akterjev na podeželju, da prevzamejo soodgovornost za lasten razvoj.

Več o sporazumu...

 


Prvi promocijski dan podeželja LAS na temo
"Podružnična šola - gibalo razvoja"
 (06.02.2010)

V soboto, 6. februarja 2010 je v Zadružnem domu Zadvor potekal promocijski dan podeželja občin Grosupljega, Iga, Ivančne Gorice, Mestne občine Ljubljana in Škofljice. Osrednja tema dogodka so bile podružnične šole. "Podeželske" podružnične šole so naslednice nekdanjih eno ali dvorazrednic oziroma nižje organiziranih šol in so po svoji organiziranosti že od nekdaj specifične. Te šole so v preteklosti prehodile različna obdobja, ki so bila šolstvu bolj ali manj naklonjena. Mnoge od njih so bile ukinjene, ker niso uspele zagotoviti dovolj kakovostnih vzgojno-izobraževalnih storitev ali zaradi demografskih gibanj kot na primer izseljevanja s podeželja ter upada števila rojstev. Ohranile so se tiste podeželske šole, kjer je demografska podoba ugodna, kjer so njihov obstoj podpirali tudi krajani šolskega okoliša in lokalna skupnost in kjer je učiteljem s strokovnim delom uspelo dokazati, da je kljub posebnim pogojem v teh šolah pridobljeno znanje učencev kakovostno ter primerljivo z znanjem učencev v večjih šolah.

Današnje podružnične šole so prav tako posebne in edinstvene, v njih se ponavadi zbira manjše število otrok, a le-ti so nekaj posebnega, saj kljub temu, da jih je malo, skrbijo, da se njihov glas širi daleč naokrog. Poleg rednega pouka nudijo otrokom različne vrste krožkov in dejavnosti, kar pa v današnjem času ne zadovoljuje vseh potreb otrok in mladine. Hkrati se je življenje na podeželju bistveno spremenilo, saj se je delež kmečkega prebivalstva zmanjšal in narašča delež nekmečkega, posledično so se spremenile tudi njihove potrebe. Šole pa s svojim delovanjem lahko in zmorejo prispevati dragoceni delček k dvigu kakovosti življenja in razvoju kraja, zato je OŠ Sostro s svojimi podružnicami že v lanskem letu pričela z izvajanjem projekta Podružnična šola - gibalo razvoja, s katerim so otrokom omogočile kakovostnejše preživljanje prostega časa, spoznavanje kulturne in etnološke dediščine kot tudi razvijanje socialnega kapitala. Aktivnosti so prispevale k krepitvi identitete in občutka pripadnosti kraju, prepoznavnosti šole, kakovostnejšemu povezovanju s krajem in širšo okolico, k razmišljanju o pomenu podeželskega prostora in samega življenja na podeželju.

V letošnjem letu se je projektu pridružila OŠ Stična s svojimi podružnicami (Ambrus, Krka, Muljava, Stična, Višnja Gora in Zagradec).

Izvajanje projekta je podprla Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem, ki skrbi, da se z evropskimi sredstvi iz programa LEADER lahko uresničujejo želje in ideje prebivalcev podeželja in hkrati se zaveda pomena obstoja in širšega delovanja šol na podeželju, ki so pomemben faktor tudi pri razvoju, o čemer so v svojih pozdravnih govorih spregovorili Mojca Pajnič Kirn, ravnateljica OŠ Sostro, Janez Moškrič, predsednik ČS Sostro in Jani M?derndorfer, podžupan Mestne občine Ljubljana.

To so na promocijskem dnevu podeželja vseh petih partnerskih občin dokazale sodelujoče šole: Polica in Kopanj iz občine Grosuplje, CUDV Draga iz občine Ig, Ambrus, Muljava, Krka, Stična, Višnja Gora, Zagradec in Temenica iz občine Ivančna Gorica, Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje iz Mestne občine Ljubljana ter Lavrica in Želimlje iz občine Škofljica. Pred polno dvorano povabljencev in staršev se je v dve uri in pol trajajočem programu predstavilo 165 otrok iz 16 šol na zelo raznolik in razgiban način: z ljudskimi igrami in plesi, modernimi plesnimi ritmi, recitacijami, krajšimi odrskimi predstavami, skeči, petjem, gibalno igro. Poleg kulturnega programa je vsaka šola na razstavnem panoju predstavila svojo hišo učenosti ter aktivnosti, ki jih izvajajo v povezavi s širšim okoljem, domačim krajem, društvi, občino in drugimi. Za vsem predstavljenim delom seveda stojijo učitelji, ki se zavedajo, da so podružnične šole nepogrešljivi člen pri razvoju podeželja.
Po nastopu in kratkem predahu so se vsi otroci pozabavali s čarovnikom Gregom.

V preddverju dvorane si je bilo moč ogledati predstavitve prvih realiziranih projektov, ki so bili sofinancirani s strani EU oziroma Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Etnološki muzej Od pluga do kruha, Žene Ižanskega podeželja na spletu, Ko zadiši po peki na Ižanskem, Pot kulturne dediščine Šmarje Sap, Zgodovinski pralni stroj, Obnova kašče na Kopanju, Postavitev zaščitne ograje ob dostopni poti do Krške jame, Etnološki muzej Štefan Nose, Razvoj protokolarnega spominka, Podružnična šola - gibalo razvoja, Srečanje vasi Gabrje/Gaberje, Kmečka tržnica pod Ruskovim kozolcem in Restavriranje kapelice Pri treh križih.

Marjana Marn


Z novimi znanji do boljše turistične ponudbe  (05.12.2007)

Že v septembru smo začeli z izvajanji krajših programov usposabljanj z namenom izboljšanja turistične ponudbe. Morda se bo zdelo komu nenavadno, a postreči gosta v domači hiši je povsem nekaj drugega kot streči svojim bližnjim, s katerimi deliš mizo, kopalnico in posteljo. Menda pa ja znamo, si pogosto rečemo. Pa ni čisto tako.

Nekaj deset udeležencev se je tako udeležilo sklopa delavnic od osnov strežbe, dekoriranja jedi, mešanja pijač do vzdrževanja tekstilij.

V podružnični osnovni šoli na Jančah, kjer se dobivamo vsak torek ob 18.00 uri, pa nadaljujemo z našimi delavnicami. Tako bomo spoznali kaj je to blagovna znamka, kaj je spominek, kulinarični izdelek kot spominek, standardi produktov in ponudbe, promocija in oblikovanje predstavitvene mape, seznanili se bomo s področji zakonodaje, registraciji dejavnosti, vodenju poslovnih knjig...

Vse večje število tujih turistov v Ljubljani, pa narekuje tudi potrebo po znanju tujih jezikov. Tako bomo izvedli tudi tečaj angleščine iz osnov turistične komunikacije.

Življenje v informacijski družbi, pa narekuje tudi vse večjo uporabo informacijske tehnologije. Da bomo tudi mi šli v korak s časom pripravljamo tudi tečaj iz računalniškega opismenjevanja in predvsem uporabnosti računalnika za komuniciranje (uporaba spletnih strani, e-pošta, e-trženje, e-učenje...).

Prijavite se!


Pekarna 301 se predstavlja na kostanjevih nedeljah  (05.12.2007)
V letošnjem letu je 14 žensk uspešno zaključilo usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za peko kruha, potic in izdelavo testenin na tradicionalen način. Da pa ni znanje ostalo le doma smo se povezali in oblikovali neformalno skupino pod imenom »PEKARNA 301« in se lotili prodaje na kostanjevih nedeljah na Jančah. Različni sveži,  dišeči kruh (bel, črn, krompirjev, ajdov, koruzni,…) in seveda kostanjeva potica pa rulada in torta, pa še obilica drobnega peciva iz že skoraj pozabljenih receptov je na zares lepo urejene stojnice privabila obilo gostov. Vsi so si bili edini, da je »PEKARNA 301« prava popestritev ponudbe. Za zmerno ceno je tukaj bilo mogoče dobiti najboljše!